Enkelt faktureringsprogram

Vad är faktureringsprogram?

Ett faktureringsprogram är en uppsättning effektiva verktyg som du kan använda i ditt företag för att hantera fakturering på ett smidigt sätt. Att tillämpa traditionella metoder för att ta betalt av kunder kan vara tidskrävande och opraktiskt för både för dig och din kund. Genom ett faktureringsprogram kan du få ett smidigare sätt att hantera de här transaktionerna.

Optimering av fakturering och inkassering av betalningar med hjälp av faktureringsprogram leder till högre likviditet och större flexibilitet och noggrannhet för ekonomiska prognoser. Kort sagt, med faktureringsprogram kan du lättare optimera hela processen från fakturering till inkassering av betalningar. Vi ska se lite närmare på hur ett faktureringsprogram kan vara till nytta för de övergripande verksamhetsprocesserna.

Klicka på bilden för att se demoversionen av faktureringsprogrammet utan att registrera dig:

Faktureringsprogram

Huvudsakliga funktioner i faktureringsprogrammet

Faktureringsprogrammet kommer med följande funktioner som underlättar för företagets övergripande processer:

Att införa ett faktureringsprogram kan alltså vara användbart för ett verksamhet då det kommer med följande fördelar.

Fördelar med att använda ett faktureringsprogram

Här följer några av fördelarna med att använda faktureringsprogram i ditt företag:

Hur du väljer faktureringsprogram

Vilket faktureringsprogram du väljer beror på en rad olika faktorer. Dessa faktorer innefattar men är inte begränsade till följande:

  1. Fundera över vad ditt företag behöver – Alla företag har olika behov vad gäller redovisning och administration. Överväg först exempelvis om du behöver faktureringsmöjligheter med begränsade funktioner eller om du vid upprepade tillfällen behöver skicka fakturor i olika valutor.

  2. Tänk på vilken integrering som krävs för dina affärsbehov - Vissa företag har komplexa rutiner och verksamheter. Och sådant kan vara svårt att hantera manuellt. Om du har komplexa affärsbehov behöver du alltså avancerad programvara och vice versa.

  3. Ta en titt på din budget – Om du väljer ett avancerat och komplext program kan kostnaden bli högre och vice versa.

Man bör också vara medveten om att olika program har olika fördelar. Något kan fungera utmärkt för betalningshantering, ett annat för automatisering och ett tredje för ingående redovisning. Du bör därför överväga vilka fördelar just ditt företag behöver från ett faktureringsprogram.

Finns det några gratis faktureringsprogram för småföretag?

De flesta faktureringsprogram erbjuder gratisversioner till nystartade företag, och när företaget växer kan du enkelt övergå till en betalplan. Vi rekommenderar att du väljer ett gratis faktureringsprogram som är enkelt att använda och som du även kan fortsätta använda när ditt företag växer så du slipper byta till ett annat program längre fram. Att byta faktureringsprogram kan vara kostsamt eftersom alla data måste flyttas över och du behöver tillämpa nya förfaringssätt.

Slutsats

Att ta hjälp av ett faktureringsprogram leder till högre effektivitet i verksamheten, automatisering, färre uteblivna betalningar, förbättrad företagsimage, högre likviditet, bekvämare redovisning och enklare revision. Det gör helt enkelt livet lättare för den som sköter ett företag. Och det som är bra är att programmets grundläggande funktioner, som att skicka ut fakturor, kan användas gratis. När du väl uppnått en viss tids-/arbetströskel kan du dock behöva uppgradera till premiumversionen.

De olika funktionerna i faktureringsprogrammet är bland annat att utforma & anpassa fakturor, skicka betalningspåminnelser, skapa rapporter & analyser, bearbeta & registrera betalningar, hantera fakturor i flera valutor och analysera totala intäkter/fordringar.

Letar du efter ett faktureringsprogram? Prova det gratis:

Letar du efter ett faktureringsprogram? Prova det gratis!