Enkelt faktureringsprogram

VAD ÄR ETT FAKTURANUMMER

Ett fakturanummer är en särskild sekventiell kod som tilldelas fakturor. Att tilldela fakturanummer är bland det viktigaste när det gäller fakturering, eftersom fakturanumren säkerställer och bidrar till korrekt dokumentation för bokförings-, revisions- och skatteändamål.

fakturanummer Med löpnummer blir det dessutom enklare och snabbare att hitta betalningar, och numren kan användas som identifiering vid samtal med kunden.

Tänk på att en faktura utan fakturanummer inte ses som ett juridiskt bindande dokument.

Hur du tilldelar fakturanummer

Innan vi går in på de olika metoderna för att fördela löpnummer till fakturor finns det några viktiga saker att tänka på: Med detta i åtanke ska vi titta på de olika sätten att tilldela löpnummer till fakturor.:

Enkelt system

Detta innebär att varje faktura ges ett basnummer - 1, 2, 3 och så vidare. Du kan också använda - 01, 02, 03 eller 001, 002, 003. Det här faktureringssystemet är lika enkelt som det ser ut och rekommenderas för företagare med en liten kunddatabas.

Fakturasystem med inledande nollor

Detta fakturasystem tillämpar nummer som börjar med flera nollor, t.ex. 00000000001, 000000000015, 000000000023 och så vidare. Det här systemet med inledande nollor är bra att använda om din bokföring är något standardiserad.

Årsbaserat system

I det här systemet tilldelas fakturanummer med prefixet för utfärdandeåret. Till exempel - 2020-1, 2020-2, 2020-3, och så vidare. När ett nytt år börjar ändras årsprefixet och du får - 2021-1, 2021-2, 2021-3 osv. Med det här systemet kan du direkt se vilket år fakturan har utfärdats/är utfärdad. Det gör det lättare för dig att hålla ordning på dina register samtidigt som du följer kravet på löpande nummer.

Års- och månadsbaserat system

Detta liknar det årsbaserade systemet förutom att det i det här fallet även läggs till ett prefix för månaden. Exempelvis skulle din fakturasekvens se ut så här för januari- 2020-01-1, 2020-01-2, 2020-01-3, för februari- 2020-02-1, 2020-02-2, 2020-02-3, för december- 2020-12-1, 2020-12-2, 2020-12-3. Detta system ger samma fördelar som det årsbaserade när det gäller organiseringen. Det kan till och med ha vissa fördelar jämfört med det senare eftersom det inte bara visar året utan även månaden. Det är också lämpligare att använda i situationer där antalet fakturor är stort.

De tre ovan nämnda systemen är de standardiserade numreringssystem för fakturor som alla företagare kan använda för sina fakturadokument.

Dock finns det andra metoder som kan tillämpas:

Fakturanummer och återkommande fakturor

Vid återkommande och frekventa fakturor bör man tillämpa en annan sorts numrering eller ett nummer med suffix. Det tilldelade fakturanumret kan se ut ungefär så här - 2020-1-M, där "-M" är suffixet. Att numrera återkommande fakturor på det här sättet gör det lättare att hantera och hålla reda på dessa fakturor.

Prefix och suffix för fakturanummer

Fakturanummer kan ha prefix och suffix. När du utfärdar en ny faktura behöver du i det här fallet bara öka den huvudsakliga delen. Till exempel: AA-21-MTX, AA-22-MTX osv. där "AA-" är prefixet, "21" är den huvudsakliga delen och "-MTX" är suffixet.

Fakturanummer med faktureringsprogrammet Inv24

Vår programvara erbjuder och tillhandahåller den bästa numreringen av fakturor. Vi skapar effektivt fakturanummer via vårt smarta automatiska numreringssystem. Vi ser till att din faktura håller högsta standard samtidigt som den blir precis så personlig som du vill att den ska vara. Registrera dig gratis hos oss idag!

Vårt enkla faktureringsprogram Inv24

Bra att veta:
Obligatoriska och valfria fält på en faktura
Fakturering: De 4 mest populära metoderna